Ready Set Go

ଏମ.ଏ ./ଏମ.ଏସସି ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଗଣିତରେ (ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ)

ଏମ.ଏ ./ଏମ.ଏସସି ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଗଣିତରେ (ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ)

ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ସଠିକତା, ସମୟ ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଏକ ବିରାଟ ତଥ୍ୟର ଏକ ଗଦା ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ସଠିକତା, ସମୟ ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଏକ ବିରାଟ ତଥ୍ୟର ଏକ ଗଦା ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ।ନ | ତଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଯାହା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରଣନୀତିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବା | ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡାଟା ବ scientist ଜ୍ଞାନିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଧାରା, ଏବଂ ସୁଯୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଲଗୋରିଦମ ଉଦ୍ଭାବନ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପକରଣ ଗଠନ କରନ୍ତି | ତେଣୁ ଡାଟା ସାଇନ୍ସରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ, ଶିଳ୍ପ, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଲ୍ୟାବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଧିକ ଖୋଜନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣିତରେ ଦୃ strong ମୂଳଦୁଆ ଥିବା ଦକ୍ଷ ଡାଟା ବ scientists ଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିସର ରହିଛି | ସିଲାବସ୍ ତଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତାଲିମ ଉପରେ ହାତ ଅଛି; ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚୟନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ | ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଗଣିତ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଗଣନା, ବିଗ୍ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍, ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂର ଏକ ମିଶ୍ରଣ |

ଯୋଗ୍ୟତା:

ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଡମିଶନ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ମାନ / ପାସ୍ ବିଷୟ ଭାବରେ ଗଣିତ / ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ୍ |

ଭୋଜନ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିଶନ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30 ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଓଡିଶାର ଏବଂ ଆଡମିଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ |

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: