Ready Set Go

ବି.ଏସସି. ଗଣିତ ଏବଂ ଗଣନାରେ (ହନ୍ସ।) (ତିନି ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

ବି.ଏସସି. ଗଣିତ ଏବଂ ଗଣନାରେ (ହନ୍ସ।) (ତିନି ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ:

ଗଣିତ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏକ ସୁ-ପରିକଳ୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି “ବି.ଏସସି. ଗଣିତ ଏବଂ ଗଣନାରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଗଣିତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ / ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କ୍ୟାରିୟର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ (ହନ୍ସ।) ଗଣିତ ଏବଂ ଗଣନାରେ |ଗଣିତରେ ଏକ ଗବେଷଣା କ୍ୟାରିଅର୍ ବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟ ଏକାଡେମିକ୍ ତଥା କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକର ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାରିଅର୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି | ଛାତ୍ରମାନେ ବି.ଏସ୍। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗଣିତ ଏବଂ ଗଣନାରେ (ହନ୍ସ।) ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ R&D ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି |

ଯୋଗ୍ୟତା:

ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଡମିଶନ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ କିମ୍ବା ଗଣିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ସମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ଭୋଜନ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିଶନ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30 ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଓଡିଶାର ଏବଂ ଆଡମିଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ |