Students' Progression

    Alumni B.Sc.(Hons.) in  Mathematics and Computing.               

 

 Graphical View

 

S. N.

Name of Students

Achievements

51

Amandeep Kher

IISER, Bhopal

50

Anwesha Dey

TIFR, Bangalore

49

Pritha Acharya

M.Sc. Jadavpur University

48

Shubham Nayak

M.Sc. , Pondicherry University

47

Soumya Manna

M.Sc., Delhi University

46

Amil Pal

M.Sc., Delhi University

45

Kaushik Paul

Jadavpur University

44

Arnab Biswas

M.Sc. , Pondicherry University

43

Jiban Jyoti Dwibedi

M.Sc. , Pondicherry University

42

Abhishek Senapati

M.Sc. , Ravenshaw University

41

Ramakrishna

M.Sc. , Utkal University

40

Pragyan Parida

Ph.D.

39

Sai Manisha

Ph.D.

38

Anwesha Dey

Integrated Ph.D.

37

Priyojit Pallit

Ph.D.

36

Arghya Pramanik

Ph.D.

35

Dikshya Rath

M.Sc.

34

Gopinath Sahu

Ph.D.

33

Sasmita Praharaj

Ph.D.

32

Alok Patel

Ph.D.

31

Snigdha Bharati Choudhury

Ph.D.

30

Kamalakshya Mahatab

Ph.D.

29

Mitali Routray

Ph.D.

28

Tushar Naik

Ph.D.

27

Dipak Pradhan

Ph.D.

26

Jay Laxmi.

Ph.D.

25

Sueet Milon Sahu

Ph.D

24

Vivek Rai

Ph.D.

23

Kedarnath Buda

Ph.D.

22

Sourav Samantray

Ph.D.

21

Akash Ashribad Panda

Ph.D.

20

Ashis Pati

Ph.D.

19

Pratyush Mishra

Ph.D.

18

Arun Kumar Sharma

Ph.D.

17

Abhraneel Dutta

Ph.D.

16

Shreya Sharma

M. Sc. (Mathematics)

15

Prudhviraj

M. Sc. (Mathematics)

14

Suman Kundu

M. Sc. (Mathematics)

13

Subhajeet Mishra

M. Sc. (Mathematics)

12

Soumyajeet Choudhury

M. Sc. (Mathematics)

11

Subhankar Nath

M. Sc. (Mathematics)

10

Priyojit Palit

M.Sc. (Applied Mathematics)

8

Sourayam Banarjee

Integrated Ph.D.

8

Soumyjit Nandi

M. Sc. (Mathematics)

7

Satyajit Apa

M. Sc. (Mathematics)

6

Prahlad Sharma

Integrated Ph.D.

5

G. Ajeeth Reddy

M. Sc. (Mathematics)

4

Dhanajaya Sahu

M. Sc. (Mathematics)

3

Aklant Das

M.Sc. (Mathematics)

2

Sourav Adhikari

M.Sc. (Math. and Computing)

1

Omkar Ashrit

M.Sc. (Math. and Computing)

 

 

 

hit counters